Ik wil u graag helpen met de ondersteuning van uw kind. Thuis, op school of op de

dagbesteding. Het uitgangspunt is altijd dat we mét elkaar realistische doelen stellen die we

vol enthousiasme gaan nastreven en behalen.

U kunt denken aan:

-       Leespraat

-       Leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden

-       Cognitieve vaardigheden

-       Bevorderen sociale redzaamheid

-       Structureren van dagactiviteiten

-       Regie voeren over eigen leven